Przewodnik po dwunastu krokach anonimowych alkoholików

Witaj w naszym przewodniku po Dwunastu Krokach Anonimowych Alkoholików (AA) – programie, który pomógł wielu ludziom wyjść z nałogu alkoholowego i odzyskać zdrowie psychiczne oraz fizyczne. W tym artykule omówimy szczegółowo każdy krok tego programu, jego znaczenie i jak może pomóc w przezwyciężeniu problemu alkoholizmu. Oto nasza droga do wyjścia z nałogu i odzyskania pełni życia. Czy jesteś gotów z nami podążać przez te dwanaście kroków aa?

Krok pierwszy aa – poznanie naszej bezwładności

Krok pierwszy aa to pierwszy i najważniejszy etap w procesie wyjścia z nałogu alkoholowego. Polega on na przyznaniu się do naszej bezradności wobec alkoholu i uznaniu, że nie mamy kontroli nad swoim piciem. To moment, w którym zaczynamy rozumieć, że alkohol sprawia, że jesteśmy bezsilni i nie możemy kontrolować swojego życia. To ważny krok w procesie uzdrowienia.

12 zasad aa

Dwanaście kroków anonimowych alkoholików opiera się na zestawie zasad, które pomagają osobom uzależnionym od alkoholu odzyskać zdrowie i równowagę. Te zasady obejmują m.in. przyjęcie swojej bezwładności wobec alkoholu, wiara w moc wyższą, dokonywanie moralnego rachunku sumienia, a także pomoc innym ludziom borykającym się z nałogiem. Oto krótka lista tych zasad:

 1. Przyznajemy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu i że nasze życie stało się nie do opanowania.
 2. Wierz w moc wyższzą, która może przywrócić ci zdrowie psychiczne i fizyczne.
 3. Dokonaj moralnego rachunku sumienia i przyznaj się do swoich błędów i grzechów w związku z alkoholem.
 4. Bądź gotów zmierzyć się z konsekwencjami swojego picia i rozważ zmiany w swoim życiu.
 5. Zaakceptuj pomoc od innych ludzi, którzy przeszli przez to samo.
 6. Bądź gotów do zmiany swojego postępowania i życia.
 7. Proś wyższą moc o pomoc w odzyskaniu zdrowia.
 8. Dokonaj listy osób, którym wyrządziłeś krzywdę i bądź gotów naprawić te błędy.
 9. Wyrównaj swoje rachunki z tymi, którym wyrządziłeś krzywdę, o ile to możliwe, bez uszkadzania innych.
 10. Zachowuj tę praktykę przez całe życie i pomoż innym, którzy borykają się z alkoholizmem.
 11. Przyjmij pokorę i wytrwałość w dążeniu do zdrowia.
 12. Zawsze dąż do duchowego rozwoju i jedności z mocą wyższzą.

Dekalog alkoholika – 10 przykazań alkoholika

W trakcie swojej drogi do wyjścia z nałogu alkoholowego, warto również poznać dekalog alkoholika, czyli 10 przykazań, które pomagają w utrzymaniu trzeźwości. Oto one:

 1. Nie pij, niezależnie od okoliczności.
 2. Nie kłam w kwestiach związanych z alkoholem.
 3. Nie ukrywaj swojego problemu alkoholizmu.
 4. Nie bój się szukać pomocy i wsparcia w grupie AA.
 5. Nie zapominaj o swojej duchowości i pracy nad nią.
 6. Nie bagatelizuj swojego problemu ani nie porównuj go z problemami innych.
 7. Nie trac okazji do wzrostu duchowego i osobistego.
 8. Nie ignoruj konsekwencji swojego picia.
 9. Nie bądź obojętny wobec innych cierpiących z powodu alkoholizmu.
 10. Nie rezygnuj z trzeźwości bez wcześniejszego konsultacji z innymi członkami grupy AA.

Dwanaście kroków aa – omówienie

Teraz przyjrzyjmy się szczegółowo Dwunastu Krokom AA. Każdy z tych kroków ma swoje znaczenie i cel, który pomaga w procesie wyjścia z nałogu alkoholowego i prowadzi do trzeźwości.

Krok drugi aa – wiara w wyższą moc

Krok drugi aa polega na nadejściu momentu, kiedy zaczynasz wierzyć, że istnieje wyższa moc, która może ci pomóc odzyskać trzeźwość. To krok, w którym otwierasz się na duchowość i zaczynasz ufać, że jesteś kierowany przez coś większego niż ty sam.

Krok trzeci aa – oddanie się mocy wyższej

Kolejnym etapem jest oddanie się mocy wyższej, której zaczynasz w pełni zaufać. To akceptacja, że nie jesteś w stanie samodzielnie pokonać alkoholizmu, i oddawanie swojego życia i trzeźwości w ręce wyższej mocy.

Krok czwarty aa – moralny rachunek sumienia

Krok czwarty aa to moment, w którym dokonujesz dokładnego moralnego rachunku sumienia. Przyznajesz się do swoich błędów, grzechów i krzywd, które wyrządziłeś sobie i innym w związku z alkoholem. To krok samopoznania i szczerej refleksji.

Krok piąty aa – rozmowa z innym człowiekiem

Po dokonaniu moralnego rachunku sumienia, krok piąty polega na otwartej rozmowie z innym człowiekiem, często sponsorem w grupie AA. Dzięki tej rozmowie dzielisz się swoimi tajemnicami, obawami i trudnościami związanych z alkoholizmem.

Krok szósty aa – gotowość do zmiany

Krok szósty aa to przygotowanie do zmiany swojego postępowania. Wyrażasz gotowość do pozbycia się swoich wad i charakterystycznych cech, które przyczyniają się do uzależnienia od alkoholu.

Krok siódmy aa – prośba o zmianę

W kroku siódmym zwracasz się do swojej mocy wyższej o pomoc w usunięciu swoich wad i słabości. Prośba ta jest wyrazem pokory i ufności w moc wyższą.

Krok ósmy aa – lista ludzi, którym wyrządziliśmy krzywdę

W kroku ósmym dokonujesz listy osób, którym wyrządziłeś krzywdę w związku z alkoholizmem. To krok przyznawania się do odpowiedzialności za swoje czyny i gotowości do naprawienia błędów.

Krok dziewiąty aa – naprawianie krzywd

Kolejnym etapem jest próba naprawienia szkód, jakie wyrządziłeś innym ludziom. Dokonujesz tych napraw tam, gdzie to możliwe, bez uszkadzania innych.

Krok dziesiąty aa – ciągłe samopoznanie

Krok dziesiąty polega na ciągłym samopoznaniu i kontroli nad sobą. Będziesz bacznie obserwować swoje postępowanie i błędy oraz podejmować natychmiastowe kroki w celu ich naprawy.

Krok jedenasty aa – modlitwa i medytacja

W kroku jedenastym aa skupiasz się na rozwijaniu swojej duchowości poprzez modlitwę i medytację. To moment, w którym budujesz swoją relację z mocą wyższą.

Krok dwunasty aa – pomoc innym

Ostatnim, ale nie mniej ważnym krokiem, jest pomoc innym ludziom borykającym się z alkoholizmem. Dzięki swojemu doświadczeniu i trzeźwości, możesz być wsparciem dla innych i przekazywać dalej tę nadzieję.

Faqs – najczęstsze pytania

Czy dwanaście kroków aa rzeczywiście pomagają w wyjściu z nałogu alkoholowego?

Tak, Dwanaście Kroków AA udowodniły swoją skuteczność w pomaganiu wielu ludziom wyjść z nałogu alkoholowego i prowadzić trzeźwe życie. Kluczem do sukcesu jest zaangażowanie i praca nad sobą.

Ile czasu trwa cały proces przejścia przez dwanaście kroków aa?

Czas, jaki zajmuje przejście przez Dwanaście Kroków AA, różni się dla każdej osoby. Nie ma określonego terminu. Ważne jest, aby iść własnym tempem i skupić się na uzdrowieniu.

Czy muszę wierzyć w boga, aby korzystać z programu aa?

Nie, nie musisz wierzyć w tradycyjnego Boga. Krok drugi mówi o wierzeniu w moc wyższą, co może być rozumiane na wiele różnych sposobów. To indywidualna sprawa każdej osoby.

Czy mogę wybrać się na spotkania aa jako wsparcie, nawet jeśli nie jestem alkoholikiem?

Tak, wiele spotkań AA jest otwartych dla osób, które nie są alkoholikami, ale chcą wesprzeć swoich bliskich. To dobre miejsce, aby zrozumieć problem i znaleźć wsparcie.

Czy istnieje wiele różnych grup aa?

Tak, istnieje wiele różnych grup AA, które spotykają się w różnych miejscach i skupiają na różnych aspektach programu. Możesz znaleźć grupę, która najlepiej pasuje do twoich potrzeb.

Co dalej po przejściu przez dwanaście kroków aa?

Po przejściu przez Dwanaście Kroków AA wiele osób kontynuuje uczestnictwo w spotkaniach AA i pomaga innym w ich procesie wyjścia z nałogu. To długotrwały proces rozwoju duchowego i trzeźwości.

Podsumowanie

Przejście przez Dwanaście Kroków Anonimowych Alkoholików jest możliwe i skuteczne. To droga do trzeźwości, samopoznania i zdrowia psychicznego. Każdy z tych kroków ma swoje znaczenie i może pomóc w przezwyciężeniu problemu alkoholizmu. Kluczem do sukcesu jest praca nad sobą, otwarcie na duchowość i pomoc innym. Dla wielu ludzi AA stało się fundamentem trzeźwego życia. Czy jesteś gotów podjąć te dwanaście kroków aa i rozpocząć swoją drogę ku zdrowiu?

Zobacz także:

Photo of author

Aleksy

Dodaj komentarz